Ønskes det et nytt sett med dekaler/merker p.g.a. bytte av bil, belastes dette med kr. 120,-
Denne sum dekker kostnader for nye merker og porto.
Førstegang utsendelse av merker har styret valgt og belaste klubben.

Nye merker bestilles via vår kontakt meny.

Arne

Translate language

Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish