Svein-Tore stilte et godt spørsmål på vårt forum.
Hva er straffen for og ikke ha Umweltplakette?
Her kommer en utdyping av emne, samt et kart over de byer det gjelder:

Alle utenlandske kjøretøyer må kjøpe miljøoblat for miljøsoner i Tyskland! Kjøp miljøoblat før innreise i Tyskland!

Allerede fra 01.03.2007 ble det innført kjøreforbud i miljøsoner i tyske byer og kommuner. Det er en forutsetning at disse sonene i by eller kommune er spesielt merket som miljøsoner.
Områder som opplever høy forurensing skal markeres som "miljøsone" med tegnet 270.1. Med de nødvendige tilleggstegnene blir det så regulert hvilke kjøretøyer med hvilke miljøoblatfarger som har kjøretillatelse.

Kjøretøy uten miljøoblat har ikke tillatelse til å kjøre gjennom miljøsonen. I Flensburg risikerer man et straffegebyr på 40,00 euro samt en prikk. Dette gjelder selv om kjøretøyet på grunn av utslippsverdiene egentlig skulle hatt lov. Dette gjelder også for alle kjøretøyer som er registrert i utlandet som personbiler, lastebiler og busser uavhengig av om disse benyttes av forretningsreisende eller turister.
Av denne grunn anbefales det at alle sjåfører informerer seg om bruken av miljøoblater og kjøper dem til riktig tid dersom de ønsker å kjøre inn i en av det stadig økende antall miljøsoner som er opprettet etter 01.01.2008.

HER FINNER DERE KARTET

Translate language

Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish