Det har skjedd noe i utviklingen av Carthago bobiler de siste 20 årene.

Carthago 94
1994
Carthago 95 x2
1995
Carthago 95
1995

Carthago 2014
2014

Arne

Translate language

Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish