Klubben ble stiftet 16. oktober 2013, i Drammens regionen av Carthago brukere.
Et styre ble stiftet på vårt første styremøte 16. oktober. Dette styre vil fungere frem til generalforsamlingen våren 2014, hvor et evt. nytt valg til styre vil foregå.

 Våre finske og svenske Carthago venner, har hatt Carthago Club helt siden 2006, så derfor synes vi det var på tide at vi her i Norge fulgte etter. 

Klubben drives som en forening med leder/webmaster, kasserer/medlemskontakt, nestleder/sekretær og en styremedlemmer/treffkoordinatorer, som gir informasjon om våre treff.
Styrets treffkoordinatorer vil samarbeide med regionale treffverter i våre fire landssoner.

Klubben er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Kriterier for medlemskap, er at du i dag eier en Carthago bobil, eller er i ferd med og skaffe deg en.

Årsavgiften for 2015 vil ligge på kr. 300,-, til dekning av merker som er produsert og andre direkte kostnader.

Styret/treffkoordinatorer vil forsøke å arrangere minimum to treff (et på våren og et om høsten) for våre Carthago medlemmer, resten av våre treff vil komme fra våre fire landssoner fra våre regionale treffverter eller medlemmer. Det vil bli sendt ut en egen redegjørelse om hvordan våre treff vil bli gjennomført, senere denne måneden.

Arne Eier
Leder/webmaster
Carthago Club Norway

Translate language

Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish