Medlem 10 Harald Sognnes hadde lagt dette ut i vårt forum, valgte å legge det ut på frontsiden, da dette kan være av interresse for mange av våre medlemmer.

Her kan dokker skjekke hvor vi kan bruke Autopass.
Noen steder kan vi bruke det på ferger. http://easygo.com/brugssted

Arne

Translate language

Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish